Juridische ondersteuning

Gebruik een advocaat

Het kopen van een huis kan ingewikkeld en verwarrend zijn. Wanneer u een woning in het buitenland koopt, is dat nog meer het geval. Hoelang zal het duren? Wie zou erbij betrokken moeten zijn? Wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat u veilig koopt? Een huis kopen in Spanje is eenvoudig als u het n  stap voor stap doet met de juiste partijen. We raden al onze klanten aan om gebruik te maken van de diensten van een onafhankelijke advocaat.

Hier bespreken we de stappen om een huis in Spanje te kopen:

Doe uw onderzoek

Stage 1

U bent op zoek naar een huis of appartement in Spanje en u vindt de perfecte woning op internet of tijdens een bezoek aan Spanje.

In deze stap is het belangrijk om de tijd te nemen, de omgeving te verkennen, te bedenken wat uw behoeften zullen zijn, niet alleen nu maar ook over vijf of tien jaar.

Nadat over al deze zaken heeft nagedacht en u bent ervan overtuigd dat dit het perfecte huis voor u is, doet u een bod en komt u uiteindelijk een prijs overeen.


Als u de juiste woning voor u heeft gevonden, moet u ervoor zorgen dat u de juiste hulp inschakelt om deze te bekijken. Uw keuze voor een advocaat is een belangrijke stap in het proces van het kopen van een huis in Spanje en zij moeten uw belangen behartigen . ProCare Estates heeft een netwerk van bewezen betrouwbare advocaten op verschillende gebieden.

Uw advocaat moet:

  • gemakkelijk met u kunnen communiceren - zorg ervoor dat ze uw taal spreken
  • toegankelijk zijn - als u zich tijdens het aankoopproces in het buitenland bevindt, hoe communiceert u dan?
  • goede reputatie - probeer altijd iemand te vinden die ze eerder heeft gebruikt
  • enige tijd gevestigd - u wilt er zeker van zijn dat uw advocaat de ervaring heeft en betrouwbaar is

Werk met een onafhankelijke advocaat

Stage 2

Compleet onderzoek van de woning

Stage 3

Zorg ervoor dat de woning volledig gecheckt wordt  inclusief:

  • De juridische status van het onroerend goed
  • Dat het vrij is van schulden en kosten
  • Dat nutsbedrijven en gemeenschapskosten worden betaald
  • Dat er correcte bouwvergunningen en licenties voor verbeteringen/verbouwingen zijn

Uw advocaat moet deze controles voor u doen en u een bevestiging geven wanneer deze zijn voltooid.

De volgende in onze reeks stappen om een huis in Spanje te kopen is wanneer uw advocaat u groen licht geeft en u het privécontract kunt ondertekenen. Het privé-contract is niet geregistreerd in een officieel register, maar het wordt beschouwd als juridisch bindend en moet worden gecontroleerd voordat u het ondertekent.

Wanneer u het contract ondertekent, doet u een aanbetaling. Als u, als koper, het contract breekt, verliest u uw aanbetaling. Als de verkoper degene is die in gebreke blijft, hebt u recht op tweemaal het bedrag van uw storting als compensatie door de wet, tenzij het anders in het contract is geschreven.

Onderteken het privécontract

Stage 4

Verkrijg indien nodig NIE en volmacht

Stage 5

Tijdens het kopen van een huis in huis in Spanje moet u een NIE aanvragen als u er nog geen hebt. De Número de Identificación de Extranjeros betekent dat u bent geregistreerd bij de Spaanse belastingdienst. Het moet persoonlijk worden aangevraagd bij de vreemdelingenpolitie van de Policia Nacional.

Als u niet in Spanje kunt zijn wanneer u de NIE moet aanvragen, kunt u iemand namens u een NIE laten aanvragen via een Volmacht (Notaris van Poder). U kunt een vertrouwd persoon machtigen om u in bepaalde transacties te vertegenwoordigen en u kunt de volmacht ondertekenen in de aanwezigheid van een notaris. Dit betekent dat het aankoopproces voortgezet kan doorgaan zonder dat u erbij aanwezig bent.

De Woningsakte moet worden ondertekend bij de notaris. In dit stadium betaalt u ook de laatste betaling en ontvangt u de sleutels.

Wanneer u de woningsakte ondertekent, krijgt u niet meteen het originele document, maar een geautoriseerde versie die bekend staat als de Copia Simple

Onderteken de woningsakte

Stage 6

Registreren bij het kadaster

Stage 7

Nadat de woningsakte is ondertekend, wordt de woning geregistreerd bij de Landenregister en de nutsbedrijven moeten op de hoogte worden gebracht van de naamswijziging.

U moet uw betalingen voltooien dit wordt door middel van de eindafrekening van uw advocaat voor u geregeld. Hiervan ontvangt u vooraf specificatie. U moet originele facturen ontvangen voor de notariskosten, het kadaster en de belastingen die u hebt betaald. Bewaar alle documenten, facturen, ontvangstbewijzen en garanties - u weet maar nooit wanneer u ze nodig hebt.

Betaal de rekeningen van het aankoopproces

Stage 8

Maak uw belastingen op orde

Stage 9

Het is belangrijk dat u regelingen treft om uw belastingen te betalen zodra u uw hebt onroerend goed in Spanje. Wat u moet betalen, zal tot op zekere hoogte afhangen van of u inwoner bent of niet. Zowel ingezetenen als niet-ingezetenen moeten IBI (gemeentebelasting) betalen. Niet-ingezetenen moeten echter ook toegerekende inkomstenbelasting in Spanje betalen.

Stage 10

Gefeliciteerd. U heeft de laatste fase bereikt in onze stappen om een huis in Spanje te kopen. Stap voor stap heeft u een huis gekocht in Spanje en bent u er zeker van dat u dat veilig hebt gedaan. Geniet van uw nieuwe thuis!

WhatsApp
ONLINE VIEWINGS